14 Kasım 2012 Çarşamba

Başımızın Belası KABALA!Bugün kü Dünya ekonomisine, gücüne ve politikasına sahip olan Yahudi siyonistlerin ellerinde ki büyü kitabı olan ''Kabala'' ne zaman yazıldı, mucidi kimdir, bunlar bilinmiyor. Fakat şunu açık bir dille ifade edebilirm ki bugün kullanılıyor olması 1.haçlı seferi ile Kudüs'e yapılan işgal sonucunda Tapınak Şovalyeleri'nin Süleymaniye Tapınağında ellerine geçmesi ile bu lane
tli serüven başlıyor. Papa'nın haçlı ordusuna gerçek Hristiyan şovalyeleri olarak katılan bu Tapınak Şovalyeleri, Süleyman'ın Tapınağı'nda bir şey buluyorlar, ve onu bulunca da derin bir "hassssktiiir" çekmişlerdir diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü Bu buldukları şey; kabala adı verilen, çok az kelime ve müthiş bir matematiksel düzenle yazılmış bir büyü kitabıdır. Gariptir, 1. Haçlı Seferi'ndeki en büyük katliam da büyünün bulunduğu Süleyman'ın Tapınağı'nda olur.

Tarihi genelde kazananlar yazar, fakat bu katliamı kendileri dahi inkâr etmiyorlar . Örneğin 1. haçlı ordusunda bizzat bulunan Fulcher of Chartres şunları söylemiştir: "Bu tapınakta 10.000 kişi öldürüldü. Gerçekten orada olsaydınız ayaklarımızın ayak bileklerine kadar öldürülenlerin kanı ile kaplı olduğunu görürdünüz. Daha başka ne denilebilir? Buradaki hiç kimse hayatta bırakılmadı; ne kadınların ne çocukların hayatını bağışladılar."

Neden bu katliamı Süleyman'ın Tapınağı'nda yaptılar? Veya sürdürmekte oldukları bu katliamı neden bu tapınakta iyice abartarak herkesi kılıçtan geçirdiler?

Bir şeyleri saklamak için olabilir mi? Örtbas etmek için, yayılmasını ve duyulmasını engellemek için olabilir mi?Tarihte biraz daha geriye gidecek olursak firavunlar döneminin Mısır'ı ve ondan önce de Babylon (Babil) bu gizli öğretiye sahipti. Yani günümüzdeki elit aileler, Babil'in mirasçılarıdır. Onların günümüz versiyonundan ibaretlerdir.

Nitekim Tapınakçılar elde ettikleri bu büyü gücü ile Avrupaya Osmanlıya Arap yarım adasına, Afrikaya,Asyaya,Amerikaya kısacası şuanda tüm dünyanın sahibi olmuşlardır.Bi zamanların Papası,Osmanlı padişahları,Arap Kralları bile bu gelişmekte ve büyümekte olan insanları yani MASON'ları her defasında idam etselerde yüzyıllar sonra, Tapınak Şovalyeleri'nin mirasına konan elitler en sonunda günümüz dünyasını etkisi altına alan Illuminati'yi kurdular. Tarih 1776. Amerika Devletinin kurulmasıyla aynı tarihtir. Yani Amerika Birleşik Devleti kurulan ilk ve en büyük Mason devletidir. A'sından Z'sine hayat metafizik güç ile yönetilmektedir. CIA özellikle Kabala sayesinde Şeytani Cinlerle sürekli Dünya politikasına gizli yollarla etki etmektedir. Herzaman söylediğim gibi yinelemek istiyorum;
"Dünya, aklınızın alamayacağı kadar ruh hastası insanlar tarafından yönetiliyor.

1 yorum: